مبل تکنفره پاریس II

بسته بندی

کیسه ای

فضا

فضای داخلی