صندلی ریلکس

مشخصات و ابعاد

کد محصول : single seat

عرض : 65 سانتی متر

ارتفاع : 70 سانتی متر

ارتفاع نشیمن : 42 سانتی متر

عمق : 55 سانتی متر

وزن : 11.35 کیلوگرم

مشخصات و ابعاد بسته بندی

عرض بسته بندی : 70 سانتی متر

ارتفاع بسته بندی : 75 سانتی متر

عمق بسته بندی : 60 سانتی متر

وزن بسته بندی : 14 کیلوگرم

بسته بندی

کیسه ای

فضا

فضای داخلی

دانلود